RICHARDSON SCHOOL

Kurs języka angielskiego

RICHARDSON SCHOOL

Kurs angielskiego A1-A2

Kurs języka angielskiego dla początkujących trwający 3 miesiące.

Zapraszamy na indywidualne lekcje języka angielskiegoWarszawie. Zajęcia odbywają się w małych grupach językowych 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Kurs dostosowany jest precyzyjnie do potrzeb językowych uczniów. Ukończenie pierwszego poziomu (A1-1 — A1-2) pozwala na korzystanie z języka angielskiego w codziennych sytuacjach, takich jak zapytanie o drogę, rozmowa w sklepie czy na imprezie. Kursant będzie umiał sformułować podstawowe pytania oraz odpowiadać na nie w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Na zajęciach pozna słownictwo oraz zwroty umożliwiające nawiązanie konwersacji w sprawach dotyczących prywatności, ale też spędzania wolnego czasu, wychowania dzieci czy kwestii światopoglądowych.

Indywidualne lekcje angielskiego, które oferujemy na poziomie A1-2 umożliwią uczestnikom rozwinięcie poznanego słownictwa wraz z pojęciami gramatycznymi, co pozytywnie wpłynie na swobodne posługiwanie się językiem. Kursant będzie umiał wyrazić emocje i opisać pojęcia abstrakcyjne, np. globalne ocieplenie czy sytuację polityczną. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z tak popularnym językiem, jakim jest angielski zajęcia indywidualne z naszymi nauczycielami to idealna propozycja dla Ciebie.

Kurs angielskiego B1-B2

Kurs trwający 3 miesiące, którego celem jest nadanie uczestnikom swobody wypowiedzi w języku angielskim.

Angielski indywidualnie to doskonała opcja zajęć dla osób, które znają już podstawy tego języka i chciałyby uzyskać w nim swobodę wypowiedzi. Podczas 3-miesięcznego kursu na poziomie B1-B2 uczestnicy wezmą udział w 60-minutowych zajęciach odbywających się 2 razy w tygodniu. Zajęcia pozwolą poszerzyć słownictwo oraz pogłębić znajomość gramatyki tak, aby uzyskać większą swobodę w wypowiedziach pisemnych oraz ustnych. Celem zajęć jest umiejętność swobodnego wypowiadania się na tematy życia codziennego, formułowania zapytań związanych z każdą sferą życia czy precyzyjnego opisu tego, co nas otacza: od sfery uczuć czy relacji w życiu rodzinnym, aż po sytuację polityczną, biznes, uwarunkowania społeczne czy historię. Dzięki podziałowi kursu na dwa 3-miesięczne segmenty materiał przyswajany jest stopniowo i bardziej wydajnie. Po ukończeniu lekcji indywidualnych możliwe jest przystąpienie do próbnego egzaminu Certificate in Advanced English (CAE).

Kurs angielskiego C1-C2

Kurs dla osób biegle posługujących się językiem angielskim.

Oprócz powyższych kursów oferujemy również indywidualne zajęcia języka angielskiego dla kursantów z Warszawy, którzy posługują się tym językiem biegle i chcieliby dodatkowo rozwinąć swoje kompetencje. 3-miesięczny pakiet zajęć na poziomie C1-C2 umożliwia poznanie kontekstów językowych niezbędnych podczas pracy w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy w czasie 60-minutowych zajęć odbywających się 2 razy w tygodniu uzyskają wiedzę na temat zwrotów slangowych, idiomatycznych oraz branżowych. Kurs jest także doskonałą okazją do zapoznania się z melodią języka, jego niuansami czy zrozumienia uwarunkowań kulturowych, które miały wpływ na jego kształtowanie. Ukończenie drugiej części umożliwia przystąpienie do próbnego egzaminu Certificate of Proficiency in English (CPE). Zapraszamy!

Zajęcia w szkole językowej Richardson School

Ucz się
razem z nami!

Zadzwoń do nas

+48 573 117 800